Algemene voorwaarden Solid Sense

Solid Sense heeft, met betrekking tot haar dienstverlening, algemene voorwaarden, een privacyreglement en een klachtenprocedure opgesteld.  

U kunt ons volledige privacyreglement, de algemene voorwaarden en het klachtenreglement downloaden via de onderstaande link:

 Privacyverklaring

 Klachtenreglement 

 Algemene voorwaarden


Solid Sense

Bezoekadres hoofdkantoor
Burgemeester van Karnebeeklaan 12
2585 BB Den Haag
Tel: 070 - 212 76 31 / 06 -216 999 48

E-mail: info@solidsense.nl

Hoofdkantoor: Burgemeester van Karnebeeklaan 12