De adelaarsveer

De adelaarsveer die gebruikt wordt in het logo is afkomstig uit de Indiaanse symboliek. De veer wordt gebruikt tijdens gebeden, het is een bron voor ideeën en een teken van eer.

De meeste Indiaanse volken hechten speciale waarde aan de adelaar. De adelaar is het symbool voor eer, moed, eerlijkheid, waarheid, sierlijkheid, kracht, wijsheid, macht, vrijheid, liefde en vriendschap. De balans van de vleugels staat voor de balans tussen mensen, ieder afhankelijk van elkaar om deze balans te bewaren.

Een aantal aspecten in de betekenis van de adelaar en de adelaarsveer kenmerkt zich in onze aanpak. We komen snel tot de kern en daarvoor heb je moed, wijsheid, eerlijkheid naar jezelf toe, kracht en een balans tussen de coach en coachee nodig.

Een adelaars veer ontvangen is de hoogste eer voor mensen van de meeste naties. Ze worden geëerd, goed behandeld en gerespecteerd. Ook wij kennen de uitdrukking iemand een pluim geven, of iemand pluimen op zijn hoed steken. Iedereen kan af en toe een complimentje gebruiken.


" Vertrouwen is geloven in wat je nog niet kunt zien "